LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verrekening (art. 6:127 - 6:141 BW)

Verrekening

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 26 oktober 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

Verrekening is een bijzondere wijze van het tenietgaan van verbintenissen. Verrekening is ondergebracht in titel 10.12 van Boek 6 BW. Verrekening vindt plaats wanneer een schuldenaar zijn schuld verrekent met een vordering. Beide verbintenissen gaan dan tot hun gemeenschappelijk beloop teniet. 
Een voorbeeld van verrekening: A moet aan B nog 30 euro betalen voor een etentje, terwijl B nog 50 euro aan A moet betalen voor een concertticket. Wanneer B aan A slechts 20 euro geeft, heeft van rechtswege verrekening plaatsgevonden.

2 Voorwaarden voor verrekening

Alvorens iemand rechtsgeldig kan verrekenen, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Allereerst vereist de wet dat de schuldenaar vooraf aan de schuldeiser meedeelt dat hij zijn schuld met zijn vordering zal verrekenen (art. 6:127 lid 1 BW). De mededeling is vormvrij (art. 3:37 BW), tenzij het gaat om verrekening bij schulden aan order en toonder: dan is een schriftelijke verklaring vereist (art. 6:128 BW). De voorwaarden voor verrekening zijn:

  • Partijen moeten zowel schuldeiser als schuldenaar zijn van elkaar (wederkerigheid).
  • De prestatie beantwoordt aan de schuld (gelijksoortigheid). Hiervan is sprake wanneer beide partijen een geldvordering op elkaar hebben. Bij goederen is de beantwoording van de prestatie aan de schuld iets lastiger. In het geval van goederen zou het zo zijn dat indien goederen ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.