LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vereisten tot het aangaan van een huwelijk (art. 1:31 - 1:42 BW)

Vereisten tot het aangaan van een huwelijk

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Huwelijk Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2022
De redactie

1 Vereisten tot het aangaan van een huwelijk

Voor het aangaan van een huwelijk zijn in de wet een aantal vereisten opgenomen (art. 1:31 BW e.v.). Hetzelfde geldt voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap (art. 1:80a BW). Bij het huwelijk (daaronder hierna ook te begrijpen het geregistreerd partnerschap) worden inwendige (persoonlijke) en uitwendige (formele) vereisten onderscheiden.
Bij de inwendige vereisten gaat het om de vereisten waaraan een persoon moet voldoen om het huwelijk te (mogen) sluiten. De uitwendige vereisten zien op de formaliteiten die aan de huwelijksvoltrekking zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld de huwelijksaangifte.
Voldoet een persoon niet aan een vereiste voor het aangaan van een huwelijk, dan is sprake van volstrekte onbevoegdheid. Deze volstrekte huwelijksbeletselen zien op vereisten inzake leeftijd (art. 1:31 BW), vrije toestemming en monogamie (art. 1:33 BW). Hieronder valt ook het vereiste dat een huwelijk niet mag worden aangegaan, wanneer de geestvermogens van een partij zodanig zijn gestoord, dat deze niet in staat is haar wil te bepalen of de betekenis van haar verklaring te begrijpen (art. 1:32 BW). Voldoet daarentegen een persoon niet aan het vereiste tot het aangaan van een specifiek huwelijk, omdat bijvoorbeeld het huwelijk met de betrokken persoon verboden is (te nauwe bloedverwantschap), dan is ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.