LOADING  
Fiscaal
Civiel

Uitsluitingsclausule en verrekenbeding (art. 1:134 BW)

Uitsluitingsclausule en verrekenbeding

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Huwelijkse voorwaarden, Verrekenbedingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 november 2022
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

Ten aanzien van goederen kan bij uiterste wilsbeschikking of bij de gift worden bepaald dat zij buiten de wettelijke gemeenschap van goederen vallen, art. 1:94 lid 2 letter a BW. Deze clausule wordt de uitsluitingsclausule genoemd.

Sinds 1 januari 2012 (Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen, Stb. 2011, nr 205) vallen vruchten van goederen die niet in de gemeenschap vallen evenmin in de gemeenschap, zie art. 1:94 lid 4 BW. Of voor genoemde datum verschenen vruchten van geclausuleerd vermogen ook privé zijn, hangt af van het antwoord op de vraag of de uitsluitingsclausule ook de vruchten omvat.

De uitsluitingsclausule beoogt te voorkomen dat verkregen goederen in geval van een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap in een verdeling van de ontbonden gemeenschap worden betrokken.

Dit doel zou economisch niet worden bereikt indien de verkrijger van de goederen een verrekenbeding overeenkomt waarin vermogen onder uitsluitingsclausule verkregen in een verrekening wordt betrokken. Art. 1:134 BW staat daarom toe dat erflater en schenker/gever bij uiterste wilsbeschikking of bij de gift bepaalt dat geen verrekening van krachtens erfopvolging, making, lastbevoordeling of gift verkregen vermogen en van de vruchten daarvan plaatsvindt, indien verrekening daarvan ingevolge huwelijksvoorwaarden zou behoren plaats te vinden.

2 Gaat de uitsluitingsclausule voor een verrekenbeding?

Kunnen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.