LOADING  
Fiscaal
Civiel

Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen (art. 4:46 BW)

Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Testament, Uitleg van notariële akten en overeenkomsten Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 november 2022
mr. M.N. Bende

1 Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen

Uitleg van een uiterste wilsbeschikking moet men onderscheiden van aanvulling van een uiterste wilsbeschikking. Zijn de bewoordingen van een beschikking niet duidelijk, dan mag de beschikking worden uitgelegd. Is een uiterste wilsbeschikking door gewijzigde, door erflater niet voorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk geworden, dan rijst de vraag of deze mag worden aangevuld. Gezien de schriftelijke vorm waaraan uiterste wilsbeschikkingen zijn gebonden, is aanvulling van testamentaire beschikkingen in beginsel niet toegelaten. Aanvulling komt verderop aan de orde.

In art 4:46 BW wordt bij uitleg van testamenten onderscheid gemaakt tussen een duidelijke beschikking (of: een beschikking die duidelijke zin heeft) en een onduidelijke beschikking (of: een beschikking die geen duidelijke zin heeft).
Ook al is een uiterste wilsbeschikking op het eerste oog duidelijk, moet volgens art. 4:46 lid 1 BW toch worden gelet op:
1. de verhoudingen die de uiterste wil (objectief bezien) kennelijk wenst te regelen; en
2. de omstandigheden waaronder de uiterste wil is gemaakt.

1.1 De verhoudingen die de uiterste wil kennelijk wenst te regelen en de omstandigheden waaronder de uiterste wil is gemaakt

1.1.1 Duidelijke bewoordingen en uitleg

Het besteden van aandacht aan deze verhoudingen en omstandigheden - zoals bedoeld in art. 4:46 lid 1 BW - kan ertoe leiden dat een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.