LOADING  
Fiscaal
Civiel

Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen (art. 4:42 - 4:45 BW)

Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Testament, Gehandicaptentestament Mail a friend
Bijgewerkt tot 8 november 2022
mr. M.N. Bende

1 Kenmerken uiterste wilsbeschikking

1.1 Definitie en soorten uiterste wilsbeschikkingen

Een uiterste wilsbeschikking is:

  • een ongerichte eenzijdige rechtshandeling (art. 3:32 en 3:33 BW);
  • persoonlijk, niet in hoedanigheid, gemaakt door een erflater in een uiterste wil;
  • die pas werkt na overlijden van de erflater;
  • en in boek 4 BW als uiterste wilsbeschikking is geregeld of elders in de wet als uiterste wilsbeschikking wordt aangemerkt.

In dit laatste element ligt besloten dat voor uiterste wilsbeschikkingen een gesloten stelsel geldt (art. 4:42 lid 1 BW). Dit stelsel wordt ook wel aangeduid met: 'typengebondenheid'.

Een uiterste wilsbeschikking is een hoogstpersoonlijke rechtshandeling, waarbij vertegenwoordiging niet is toegelaten (art. 4:42 lid 3 BW). De testateur moet zelf invulling aan zijn uiterste wil geven en kan dit niet onbeperkt aan een ander overlaten, omdat in dat geval sprake is van verboden wilsdelegatie. Uit het arrest van Hof Amsterdam (21 juni 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BR1599) volgt dat bij een testament met keuzelegaten geen sprake is van verboden wilsdelegatie. Ook Hof Den Haag 20 januari 2021 (ECLI:NL:GHDHA:2021:549) oordeelde dat geen sprake was van verboden wilsdelegatie in het geval van een door de erflater opgestelde opeisbaarheidsregeling, omdat de uiterste wilsbeschikking niet afhankelijk is van de wil van een derde, maar de regeling de condities bevatte waaronder de bedoelde geldvorderingen opeisbaar kunnen worden. 

Onder beschikkingen die in boek 4 BW zijn geregeld, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.