LOADING  
Fiscaal
Civiel

Toestemming echtgenoot (art. 1:88 BW)

Toestemming echtgenoot

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, Borgtocht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 november 2022
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

Doel van art. 1:88 BW is de bescherming van het leefmilieu van echtgenoten/geregistreerde partners. Art. 1:88 jo 1:80b BW beperkt daarom de handelingsbevoegdheid van echtgenoten/geregistreerd partners (onder 'echtgenoot' wordt hierna ook 'geregistreerd partner' verstaan) met betrekking tot een aantal in het artikel genoemde rechtshandelingen. Voor deze rechtshandelingen is toestemming van de andere echtgenoot nodig. Feitelijke handelingen vallen niet onder art. 1:88 BW, vergelijk Hoge Raad 23 december 1960, NJ 1961/86 (Dwangsom-arrest, brondocument niet beschikbaar).
Indien de wet voor het verrichten van de rechtshandeling een bepaalde vorm voorschrijft, moet de toestemming schriftelijk of langs elektronische weg worden verleend, art. 1:88 lid 3 BW, vergelijk ook Rechtbank Arnhem 26 oktober 2005, ECLI:NL:RBARH:2005:AU9080.
Een toestemmingsverklaring die is gericht tot de notaris van de wederpartij, wordt geacht te zijn gericht tot de wederpartij.
Toestemming is niet vereist indien een echtgenoot tot het verrichten van de rechtshandeling verplicht is op grond van de wet of op grond van een voorafgaande rechtshandeling waarvoor reeds toestemming is verleend of geen toestemming was vereist, art. 1:88 lid 3 BW. Een faillissementscurator is niet gebonden aan art. 1:88 BW.
Schending van art. 1:88 BW leidt in beginsel tot vernietigbaarheid van de rechtshandeling, zie art. 1:89 BW. Slechts de andere echtgenoot kan die vernietigbaarheid inroepen. Betreft de rechtshandeling geen gift en ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.