LOADING  
Fiscaal
Civiel

Testamentaire lasten (art. 4:130 - 4:134 BW)

Testamentaire lasten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Testament, Gehandicaptentestament Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2020
mr. M.N. Bende

1 Definitie last

Een testamentaire last is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan de gezamenlijke erfgenamen of aan een of meer bepaalde erfgenamen of legatarissen een verplichting oplegt, die niet bestaat in de uitvoering van een legaat (art. 4:130 lid 1 BW). Een testamentaire last kan ook worden opgelegd aan een executeur. De hem opgelegde verplichting rust in dat geval mede op de gezamenlijke erfgenamen, tenzij uit haar aard of uit de uiterste wil iets anders voortvloeit (art. 4:130 lid 2 BW).

2 Kenmerken van een last

2.1 Lastbevoordeelde heeft geen vorderingsrecht

Het essentiële verschil tussen een last en een legaat is dat een legataris blijkens art. 4:117 lid 1 BW een vorderingsrecht heeft, terwijl dit niet geldt voor een lastbevoordeelde. Om te bepalen of sprake is van een last of een legaat is bepalend of de erflater in zijn uiterste wil een vorderingsrecht heeft toegekend. Als de uiterste wil op dit punt onduidelijk is, dan moet deze worden uitgelegd op basis van art. 4:46 BW.

2.2 Bestaanseis niet van toepassing

Art. 4:56 BW bepaalt dat iemand moet bestaan op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap om aan een making een recht te kunnen ontlenen. Uit de parlementaire geschiedenis van Boek 4 BW blijkt dat onder ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.