LOADING  
Fiscaal
Civiel

Stuiting van het huwelijk (art. 1:50 - 1:57 BW)

Stuiting van het huwelijk

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Huwelijk Mail a friend
Bijgewerkt tot 4 oktober 2021
De redactie

1 Stuiting van het huwelijk

Zolang een voorgenomen huwelijk is gestuit, mag de huwelijksvoltrekking niet plaatsvinden, art. 1:56 eerste zin BW. Wordt het huwelijk evenwel voltrokken hangende een geding tot opheffing van de stuiting, dan kan dit geding op verlangen van de opposant worden voortgezet en wordt het huwelijk nietig verklaard als de rechter de gegrondheid van de stuiting aanvaardt, art. 1:56 tweede zin BW. Een ambtenaar van de burgerlijke stand (hierna: ABS) aan wie het bestaan bekend is van één van de huwelijksbeletselen genoemd in art. 1:31 tot en met art. 1:33 BW, art. 1:41 BW, art. 1:41a BW of art. 1:42 BW mag niet aan een huwelijksaangifte of een huwelijksvoltrekking meewerken, ook al zou geen stuiting hebben plaatsgehad, zie art. 1:57 BW. Voor een stuiting van een partnerschapsregistratie, zie hierna 'Stuiting geregistreerd partnerschap'.

2 Gronden voor stuiting huwelijk

Een huwelijk kan worden gestuit:

  • wanneer partijen niet de vereisten in zich verenigen om een huwelijk aan te gaan (art. 1:50 BW)

    • in geval van een schijnhuwelijk (art. 1:50 BW, art. 1:53 lid 2 BW) of een huwelijk dat onder dwang wordt aangegaan (art. 1:50 BW, art. 1:53 lid 3 BW);

    • wanneer de andere aanstaande echtgenoot (B) onder curatele staat en het huwelijk klaarblijkelijk het ongeluk zou veroorzaken van de aanstaande ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.