LOADING  
Fiscaal
Civiel

Statutenwijziging stichting (art. 2:293 - 2:295 BW)

Statutenwijziging stichting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Stichting Mail a friend
Bijgewerkt tot 3 september 2021
mr. T.F.H. Reijnen

1 Statutenwijziging

Het uitgangspunt van de wet is, dat de statuten van een stichting niet kunnen worden gewijzigd. Toch vond de wetgever het wenselijk de oprichter de vrijheid te geven te bepalen dat de statuten wel kunnen worden gewijzigd. Daarom is in art. 2:293 BW opgenomen, dat de statuten van een stichting uitsluitend gewijzigd kunnen worden indien de statuten daartoe zelf de mogelijkheid openen. De oprichter zal dus moeten kiezen of hij de mogelijkheid tot statutenwijziging geheel of gedeeltelijk wil toestaan. Voor menig oprichter zal dat een moeilijke keuze zijn.
De mogelijkheid tot statutenwijziging kan van groot belang zijn voor elke stichting. Als de statuten van de stichting, bijvoorbeeld, niet voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), mist de stichting bepaalde fiscale faciliteiten. Deze kunnen wel worden genoten als de statuten daarop aangepast kunnen worden. Als de statuten van de stichting niet de mogelijkheid tot statutenwijziging bevatten, voorziet de wet in art. 2:294 BW niettemin in een mogelijkheid aan het wijzigingsverbod te ontsnappen.
Op verzoek van een oprichter, het bestuur of het openbaar ministerie, kan de Rechtbank - ondanks dat de statuten hierin niet voorzien - de statuten toch wijzigen: 'indien ongewijzigde handhaving van de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.