LOADING  
Fiscaal
Civiel

Sommenverzekering (art. 7:964 - 7:986 BW)

Sommenverzekering

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Verzekeringen Mail a friend
Bijgewerkt tot 11 november 2021
De redactie

1 Inleiding

De verzekeringnemer is bevoegd de begunstigde aan te wijzen van een door hem afgesloten sommenverzekering; dit is echter niet verplicht. Wanneer de verzekeringnemer zichzelf als begunstigde heeft aangewezen of geen derde-begunstigde is aangewezen of als alle aangewezen begunstigden inmiddels ontbreken, zijn overleden of weigeren de uitkering te aanvaarden, wordt de verzekeringnemer geacht de uitkering voor zichzelf of voor zijn nalatenschap te hebben bedongen (de leer van het voor zichzelf bedongen recht).

2 Leer van het zelfstandig recht

Het is mogelijk dat de verzekeringnemer zijn nalatenschap als begunstigde aanwijst (art. 7:967 lid 5 BW). De erfgenamen die de nalatenschap daadwerkelijk (zuiver of beneficiair) hebben aanvaard, zijn in dat geval de begunstigden uit de sommenverzekering voor de delen waartoe zij tot de nalatenschap van de verzekeringnemer zijn gerechtigd. De verzekering valt echter niet in de nalatenschap van de verzekeringnemer. Dit hangt samen met de leer van het zelfstandig recht. Deze leer gaat ervan uit dat de uitkering aan de erfgenamen is gebaseerd op een zelfstandig recht dat deze erfgenamen hebben ten opzichte van de verzekeringsmaatschappij. Dit recht wordt niet ontleend aan de nalatenschap van de erflater. De begunstiging door de erflater vormt een derdenbeding.

Deze leer van het zelfstandig recht komt ook tot uitdrukking in art. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.