LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schuldeisersverzuim (art. 6:58 - 6:73 BW)

Schuldeisersverzuim

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
mr. J.M. Hekkema

1 Algemeen

In Afdeling 6.1.8 BW is de regeling van het schuldeisersverzuim opgenomen. Binnen een rechtsverhouding is de schuldeiser degene aan wie een prestatie toekomt. Echter, het is niet zo dat de schuldeiser vrij is in de keuze de prestatie al dan niet te accepteren. Het weigeren van de prestatie door de schuldeiser kan nadelige gevolgen hebben voor de schuldenaar. Voorbeelden van gevallen waarin sprake kan zijn van schuldeisersverzuim zijn situaties waarin de schuldenaar een prestatie aanbiedt die naar het oordeel van de schuldeiser niet aan de overeenkomst beantwoordt en de schuldeiser de prestatie daarom weigert. Een ander voorbeeld is de situatie waarin de schuldeiser de prestatie weigert omdat naar zijn mening geen geldige overeenkomst tot stand is gekomen of stelt dat de overeenkomst is vernietigd. Als achteraf blijkt dat de prestatie wel aan de overeenkomst beantwoordde of de overeenkomst wel bestond of geldig tot stand was gekomen, kan de schuldeiser in schuldeisersverzuim verkeren. In artt. 6:58 en 6:59 BW is bepaald wanneer het schuldeisersverzuim ontstaat. De gevolgen van het schuldeisersverzuim staan in art. 6:60-6:73 BW. De schuldenaar wordt ook wel de debiteur genoemd en de schuldeiser de crediteur. Het schuldeisersverzuim wordt daarom ook wel het crediteursverzuim genoemd. 

2 Ontstaan schuldeisersverzuim

Het schuldeisersverzuim kan op twee ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.