LOADING  
Fiscaal
Civiel

Scheiding van tafel en bed (art. 1:169 - 1:183 BW)

Scheiding van tafel en bed

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 december 2020

1 Algemeen

Echtgenoten kunnen van tafel en bed scheiden, art. 1:169 e.v. BW. Zij kiezen er in dat geval voor om gescheiden van elkaar te leven, zonder dat het huwelijk wordt ontbonden. Religieuze motieven spelen hierbij vaak een rol. De rechtsfiguur ‘scheiding van tafel en bed’ heeft met het vervallen van de wettelijke samenwoningsplicht voor gehuwden (bij wet van 31 mei 2001, Stb. 275) nog maar geringe praktische betekenis. Het grootste juridische belang van scheiding van tafel en bed is bij gehuwden in gemeenschap van goederen. Door de scheiding van tafel en bed wordt de huwelijksgemeenschap ontbonden (art. 1:99 lid 1 letter c BW).

2 Grond

Scheiding van tafel en bed kan worden verzocht op dezelfde grond en op dezelfde wijze als echtscheiding, aldus art. 1:169 lid 1 BW. Deze grond is ‘duurzame ontwrichting van het huwelijk’, art. 1:169 lid 2 jo 1:151 en 1:154 BW.
Het verzoek kan zowel gemeenschappelijk als eenzijdig worden ingediend. Wanneer een echtgenoot om scheiding van tafel en bed verzoekt, kan de andere echtgenoot de gestelde ontwrichting ontkennen. Het nabestaandepensioenverweer is echter niet mogelijk (art. 1:153 BW wordt door art. 1:169 lid 2 BW namelijk niet van overeenkomstige toepassing verklaard). Dit is ook niet nodig, aangezien het huwelijk in stand blijft.

3 Totstandkoming

De ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.