LOADING  
Fiscaal
Civiel

Samenwerkingsverbanden (art. 2:8 BW)

Samenwerkingsverbanden

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2021
mr. T.F.H. Reijnen

1 Joint venture

Bij een joint venture brengen twee of meer lichamen een bepaalde activiteit onder in een gezamenlijk daartoe opgericht lichaam. Meestal wordt daarvoor een NV of BV gebruikt, maar het samenwerkingsverband kan ook een maatschap, een VOF, een CV of een coöperatie zijn. De joint venture geeft de mogelijkheid aan lichamen om met behoud van hun economische (en juridische) zelfstandigheid op een bepaald terrein samen te werken. Het feit dat lichamen op een bepaald terrein partieel samenwerken, is een wezenlijk element van de joint venture. Als een totale samenvoeging plaatsvindt, dan is sprake van een fusie, mits wordt voldaan aan de eisen van art. 2:309 e.v. BW. Het essentiële verschil tussen een fusie en een joint venture is dat een centrale leiding ontstaat na een fusie. Bij een joint venture behouden twee zelfstandige lichamen hun eigen beslissingsbevoegdheid.

2 Vennootschappelijk belang

In het kader van de joint venture heeft de Hoge Raad op 4 april 2014 een arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2014:804, Cancun). Het ging het om een joint venture-vennootschap met twee strijdende aandeelhouders. De Hoge Raad overweegt dat de joint venture-verhoudingen in deze zaak een relevante omstandigheid zijn, in die zin dat de aard en inhoud van de tussen de aandeelhouders overeengekomen samenwerking mede het vennootschappelijk belang bepalen. Ook bestuurders van een joint venture-vennootschap ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.