LOADING  
Fiscaal
Civiel

Retentierecht (art. 3:290 - 3:295 BW)

Retentierecht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2019
De redactie

1 Algemeen

De bepalingen omtrent het retentierecht staan in art. 3:290 e.v. BW. Het retentierecht is een opschortingsrecht. De definitie van het retentierecht staat in art. 3:290 BW: 'retentierecht is de bevoegdheid die in de bij de wet aangegeven gevallen aan een schuldeiser toekomt, om de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak aan zijn schuldenaar op te schorten, totdat de vordering wordt voldaan'. Of in een concreet geval sprake is van retentierecht, wordt vastgesteld aan de hand van de opschortingsbepalingen, zoals art. 6:52 BW. Een voorbeeld van een geval waarin het retentierecht toepassing vindt, is de situatie waarbij een auto wordt gerepareerd, de reparatiekosten niet worden voldaan en de automonteur de auto onder zich houdt tot het moment waarop de vordering wordt voldaan. 

Voor zover afdeling 3.10.4 BW niet anders bepaalt, zijn op grond van art. 6:57 BW ook de bepalingen uit artt. 6:52-56 BW op het retentierecht van toepassing.
De partijen bij het retentierecht zijn de schuldenaar tegenover de retentor.

2 Het retentierecht

Het retentierecht geeft een bevoegdheid met betrekking tot een zaak. Het retentierecht is echter geen zakelijk recht. Aan het retentierecht is een verhaalsrecht en recht van voorrang verbonden, zo volgt uit art. 3:292 BW. Het retentierecht ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.