LOADING  
Fiscaal
Civiel

Reële executie (art. 3:299 BW)

Reële executie

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 3 januari 2023
De redactie

1 Inleiding

Wanneer een schuldenaar zijn verbintenis om iets te doen niet nakomt, kan de schuldeiser door de rechter worden gemachtigd om zelf deze verbintenis te doen uitvoeren op kosten van de schuldenaar (art. 3:299 lid 1 BW). Art. 3:299 BW kan echter ook een rol spelen in gevallen waarin het gaat om verplichtingen tot iets niet doen (art. 3:299 lid 2 BW).

Art. 3:299 BW is van regelend recht en kan derhalve worden uitgesloten.

2 Discretionaire bevoegdheid

De rechter heeft een discretionaire bevoegdheid en heeft daarmee een ruime beoordelingsvrijheid. Dit is af te leiden uit het woord 'kan' in de wet. Dat de wetgever hem deze ruimte geeft, heeft ermee te maken dat het niet aan de schuldeiser is te beoordelen of de machtiging wel of niet wordt verleend. Het is aan de rechter om alle omstandigheden van het geval in zijn beoordeling te betrekken en de belangen van de schuldeiser en de schuldenaar goed af te wegen. In het algemeen zal het verzoek tot machtiging worden afgewezen wanneer de schuldenaar daarmee onredelijk wordt benadeeld, of wanneer de schuldeiser niet handelend kan (doen) optreden. In dit laatste geval moet worden volstaan met een schadevergoeding.

Zoals hiervoor omschreven, is de beoordelingsvrijheid van de rechter ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.