LOADING  
Fiscaal
Civiel

Redelijkheid en billijkheid bij rechtsgevolgen van overeenkomst (art. 6:248 BW)

Redelijkheid en billijkheid bij rechtsgevolgen van overeenkomst

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 april 2021
De redactie

Algemeen

De rechtsgevolgen van een overeenkomst vloeien in de eerste plaats voort uit hetgeen partijen zijn overeengekomen. Daarnaast kunnen de rechtsgevolgen van een overeenkomst voortvloeien uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 1 BW). Partijen moeten bij een verbintenisscheppende overeenkomst jegens elkaar de redelijkheid en billijkheid in acht nemen. Dit geldt ook voor niet-verbintenisscheppende meerzijdige vermogensrechtelijke rechtshandelingen (art. 6:216 BW). Raadpleeg ook de toelichting Redelijkheid en billijkheid bij verbintenissen (art. 6:2 BW). 

De redelijkheid en billijkheid kunnen ook beperkend werken (art. 6:248 lid 2 BW). De beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid moet door de rechter terughoudend worden toegepast. Bij de beoordeling of een regel uit een overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, moet de rechter alle omstandigheden van het geval betrekken (Hoge Raad 29 januari 2021, nr 20/00224, ECLI:NL:HR:2021:153). 

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.