LOADING  
Fiscaal
Civiel

Rechten van gebruik en bewoning (art. 3:226 BW)

Rechten van gebruik en bewoning

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Vruchtgebruik, Zaaksvervanging Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 december 2020
De redactie

1 Inleiding

De rechten van gebruik en bewoning komen minder voor dan het recht van vruchtgebruik, maar zijn daardoor niet minder interessant. De rechten van gebruik en bewoning zijn geregeld in art. 3:226 BW. Uit deze bepaling blijkt ook dat deze rechten een bijzondere vorm van vruchtgebruik zijn. Het artikel noemt het recht van bewoning en het recht van gebruik apart. Lid 2 omschrijft het recht van gebruik; ‘de rechthebbende heeft de bevoegdheid de aan zijn recht onderworpen zaken te gebruiken en er de vruchten van te genieten, die hij voor zich en zijn gezin behoeft’. Lid 3 omschrijft het recht van bewoning; ‘de rechthebbende heeft de bevoegdheid de aan zijn recht onderworpen woning met zijn gezin te bewonen’.
In de meeste gevallen worden beide rechten samen gevestigd. De betreffende rechten kunnen niet worden vervreemd of bezwaard, noch mag de zaak door een ander dan de rechthebbende (en zijn gezin) worden gebruikt of mag de beperkt gerechtigde een ander (buiten zijn gezin om) in de woning laten wonen, dit volgt uit het vierde lid. Vanwege deze bepaling worden de rechten van gebruik en bewoning gezien als strikt persoonlijk.

2 Begrip gebruik en bewoning

Het begrip ‘gebruik’ duidt aan dat bepaalde zaken ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.