LOADING  
Fiscaal
Civiel

Rechten en plichten opstalhouder (art. 5:102 - 5:104 BW)

Rechten en plichten opstalhouder

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Opstal, Duurzame energie Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
mr. E.M. van Elst (VBC Notarissen)

1 Bevoegdheden van de opstalhouder

De opstalhouder heeft als eigenaar alle rechten en bevoegdheden met betrekking tot de opstallen. Hij kan opstallen gebruiken, aanbrengen en wegnemen (art. 5:102 BW). In de akte van vestiging kunnen deze bevoegdheden worden beperkt. De opstalhouder is - anders dan de erfpachter - niet verplicht de bestemming te handhaven.
De opstalhouder is bevoegd ten aanzien van de zaak waarop zijn recht rust de bevoegdheden uit te oefenen die voor het volle genot van zijn recht nodig zijn (art. 5:103 BW). Op grond van deze bepaling heeft de opstalhouder gebruiksbevoegdheden met betrekking tot de ondergrond. Deze bevoegdheid is vooral van belang bij een zelfstandig opstalrecht. Bij een afhankelijk recht zal het hoofdrecht (bijvoorbeeld erfpacht, huur of pacht) de omvang van de gebruiksbevoegdheden bepalen. Art. 5:103 BW is van regelend recht; in de akte van vestiging kan een nadere regeling worden getroffen. Daarbij kunnen de bevoegdheden van de opstalhouder worden beperkt of verruimd. Het is mogelijk om de opstalhouder tevens bevoegdheden toe te kennen die niet nodig zijn voor het volle genot van zijn recht. Deze bevoegdheden hebben dan slechts goederenrechtelijke werking indien zij met het opstalrecht in een zodanig verband staan dat het gerechtvaardigd is deze ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.