LOADING  
Fiscaal
Civiel

Recht op naam (art. 1:4 - 1:9 BW)

Recht op naam

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 3 oktober 2022
De redactie

1 Algemeen

In Titel 2 van Boek 1 BW is het recht op een naam geregeld. Iedereen heeft bij geboorte het recht op een naam (zie ook art. 7 IVRK). De naam bestaat uit een of meer voornamen en een geslachtsnaam. In art. 1:4 BW is omschreven op welke wijze iemand een voornaam verkrijgt. De voornaam dient aangegeven te worden in de geboorteakte. De ambtenaar van burgerlijke stand kan voornamen weigeren die ongepast zijn of overeenstemmen met typische geslachtsnamen. Denk bij dit laatste aan de situatie waarin de ouders hun kind de voornaam 'Adriaanszoon' willen geven. Wordt de voornaam geweigerd en geeft degene die aangifte doet geen andere namen op, dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand het kind ambtshalve een of meerdere voornamen geven. Op grond van art. 1:4 lid 4 BW kan iemand bij de Rechtbank een verzoek doen om zijn of haar voornaam te laten wijzigen. Voor het indienen van een dergelijk verzoek is een advocaat vereist. 

2 Verkrijging geslachtsnaam

In art. 1:5 BW is omschreven hoe iemand zijn geslachtsnaam verkrijgt. Wanneer het kind door geboorte alleen in familierechtelijke betrekking tot de moeder staat, heeft dit kind haar geslachtsnaam, art. 1:5 lid 1 BW. Staat het kind door adoptie alleen in familierechtelijke betrekking tot de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.