LOADING  
Fiscaal
Civiel

Raad van commissarissen bij grote NV (art. 2:152 - 2:164a BW)

Raad van commissarissen bij grote NV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 13 februari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

De raad van commissarissen is verplicht bij een vennootschap die kan worden aangeduid als een structuurvennootschap.
Sinds 1 oktober 2012 kan een structuurvennootschap in plaats van een raad van commissarissen ook voor kiezen voor een one-tier-board met niet-uitvoerende bestuurders (art. 2:155a BW).

2 Toepassing

Het structuurregime is van toepassing als gedurende drie opeenvolgende jaren aan bepaalde voorwaarden is voldaan; in dat geval is sprake van een grote vennootschap. Na de inloopperiode is het structuurregime van rechtswege van toepassing op de vennootschap, ook al zijn de statuten nog niet aangepast. Het niet tijdig aanpassen van de statuten is een economisch delict. De (cumulatieve) voorwaarden voor het zijn van grote vennootschap staan in art. 2:153 lid 2 BW. Bij het handelsregister wordt vervolgens opgaaf gedaan van het feit dat aan de drie voorwaarden is voldaan (art. 2:153 lid 1 BW). Deze verplichting houdt op zodra de statuten van de vennootschap in overeenstemming zijn gebracht met het structuurregime (art. 2:153 lid 1 jo art 2:154 lid 3 BW). Het ingeschreven feit dat is voldaan aan de vereisten van grote vennootschap, moet ook worden opgenomen in de jaarrekening van de vennootschap. Een verdere voorwaarde is dat in drie achtereenvolgende jaren steeds sprake is van een grote ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.