LOADING  
Fiscaal
Civiel

Quasi-legaten (art. 4:126 - 4:129 BW)

Quasi-legaten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Testament, Levensverzekering Mail a friend
Bijgewerkt tot 6 oktober 2022
De redactie

1 Quasi-legaten of fictieve legaten

De regeling van de quasi-legaten heeft met name betrekking op voordelen die pas na het overlijden van erflater worden genoten. Deze rechtshandelingen worden aangemerkt als ‘alsof-legaten’ of fictieve legaten in het kader van de legitiemeregeling. Ter zake van de vermindering (art. 4:120 leden 1 en 2 BW) en inkorting (art. 4:87 lid 2 BW) worden deze rechtshandelingen beschouwd als legaten ten laste van de gezamenlijke erfgenamen.
De wet kent de volgende quasi-legaten: schenking of andere gift ter zake des doods, verblijvingsbeding, overnamebeding, toescheidingsbeding of optiebeding, sommenverzekering en omzetting natuurlijke verbintenis.

Aan quasi-legaten kan bij testament een niet-opeisbaarheidsclausule worden gekoppeld (art. 4:129 BW jo art. 4:82 BW).

1.1 Schenking of andere gift terzake des doods

In art. 4:126 lid 1 BW wordt als quasi-legaat aangemerkt een schenking of een andere gift voor zover deze:

  • de strekking heeft om pas na het overlijden van de schenker te worden uitgevoerd; en
  • niet al tijdens het leven van de schenker is uitgevoerd.

Indien een quasi-legaat kan worden aangemerkt als een gift of een schenking ter zake des doods, moet zij door de schenker persoonlijk worden aangegaan en moet van de gift een notariële akte worden opgemaakt (art. 7:186 BW jo art. 7:177 BW).

1.2 Verblijvingsbeding, overnamebeding, toescheidingsbeding of optiebeding

Als quasi-legaat wordt ook aangemerkt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.