LOADING  
Fiscaal
Civiel

Pluraliteit van schuldeisers (art. 6:16 BW)

Pluraliteit van schuldeisers

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 november 2022
De redactie

1 Algemeen

Afdeling 6.1.3 BW geeft regels voor het geval dat een schuldenaar een prestatie aan twee of meer schuldeisers is verschuldigd. In dat geval is sprake van pluraliteit van schuldeisers. Pluraliteit van schuldeisers kan vanaf de aanvang aanwezig zijn of door een latere gebeurtenis zijn ontstaan. 

2 Hoofdregel splitsing

Art. 6:15 BW gaat als hoofdregel uit van splitsing van het vorderingsrecht. Indien de prestatie deelbaar is, dan kan iedere schuldeiser zijn deel vorderen. Iedere schuldeiser heeft een eigen vorderingsrecht voor een gelijk deel. De delen zijn in beginsel gelijk, tenzij uit de wet, gewoonte of rechtshandeling iets anders voortvloeit (art. 6:15 lid 1 BW). Op de hoofdregel van splitsing van het vorderingsrecht bestaan twee uitzonderingen, namelijk indien: 

  1. de schuldeisers gezamenlijk één vorderingsrecht hebben (art. 6:15 lid 2 BW);
  2. met de schuldenaar is overeengekomen dat twee of meer schuldeisers, hoewel het vorderingsrecht niet aan hen gezamenlijk toekomt, de prestatie van de schuldenaar voor het geheel kunnen vorderen en de voldoening aan een van de schuldeisers de schuldenaar ook jegens de andere schuldeisers bevrijdt (art. 6:16 BW).

Ad 1.
Schuldeisers hebben gezamenlijk één vorderingsrecht indien de prestatie ondeelbaar is of het recht op de prestatie in een gemeenschap valt (art. 6:15 lid 2 BW). Schuldeisers kunnen in dat geval niet ieder ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.