LOADING  
Fiscaal
Civiel

Permanent toezicht op rechtspersonen NV (art. 2:68 BW)

Permanent toezicht op rechtspersonen NV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 mei 2017
mr. T.F.H. Reijnen

1 Permanent toezicht op rechtspersonen

Sinds 1 juli 2011 is preventieve toezicht op rechtspersonen door middel van een verklaring van bezwaar vervangen door een systeem van doorlopende controle. Het doel van de wijziging is het voorkomen en bestrijden van misbruik van rechtspersonen. De Wet documentatie vennootschappen en het bijbehorende besluit zijn per die datum van naam gewijzigd in de Wet controle op rechtspersonen (Wcr) en Besluit controle op rechtspersonen (Bcr).

Onder het toezicht vallen de volgende rechtspersonen (art. 1 onderdeel e Wcr):
1. NV’s, BV’s, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, stichtingen, SE’s, SCE’s en EESV’s die hun statutaire zetel in Nederland hebben; en
2. ondernemingen die toebehoren aan buitenlandse rechtspersonen die een hoofd- of nevenvestiging in Nederland hebben als bedoeld in art. 5 onderdeel d Handelsregisterwet 2007.
Op VOF's wordt geen toezicht gehouden, dit acht de Staatssecretaris niet nodig omdat vennoten van een VOF hoofdelijk aansprakelijk zijn. Bij maatschappen gaat deze vlieger niet op maar wellicht dat de Staatssecretaris hier de kans op misbruik geringer acht gelet op het karakter van maatschappen (beroep en geen bedrijf zoals bij VOF's). Bovendien zijn de vennoten van een maatschap ook persoonlijk aansprakelijk voor het geheel dan wel, indien zij ook de medevennoten hebben verbonden, naar evenredigheid ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.