LOADING  
Fiscaal
Civiel

Overige onderwerpen van familierecht (art. 10:113 - 10:114, 10:116 BW)

Overige onderwerpen van familierecht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 september 2021
De redactie

1 Algemeen

Art. 10:115 BW is gereserveerd voor een toekomstige verwijzing naar het Verdrag inzake de internationale bescherming van volwassenen (Tractatenblad 2000, nr 10; de Engelse vertaling volgt na de Franse vertaling). Dit verdrag wordt ook wel genoemd: het 'Haags Volwassenenbeschermingsverdrag' of het 'Haags Meerderjarigenbeschermingsverdrag'.

Dit verdrag is door Nederland op 13 januari 2000 ondertekend, maar nog niet geratificeerd. Op 1 januari 2009 is dit verdrag in werking getreden na ratificatie door drie landen. Voor elke staat die het verdrag later dan 1 januari 2009 ratificeert, treedt het verdrag in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van drie maanden na de nederlegging van de betreffende akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding (art. 57 Haags Meerderjarigenbeschermingsverdrag). België heeft het verdrag op 30 september 2020 geratificeerd. Het verdrag is voor België in werking getreden op 1 januari 2021. 
De KNB heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid al meerdere malen opgeroepen het verdrag te ratificeren, onder meer in een brief van 25 januari 2019, gericht aan de Vaste Kamercommissie VWS. Het verdrag zorgt namelijk onder meer voor duidelijke internationale regels over de erkenning van levenstestamenten in internationale situaties. België erkent bijvoorbeeld - door de ratificatie van het verdrag door België - vanaf 1 januari 2021 een in Nederland ondertekend levenstestament.   

2 Literatuur

  • A.R. ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.