LOADING  
Fiscaal
Civiel

Oprichting rechtspersoon (art. 2:4 BW)

Oprichting rechtspersoon

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Motieven voor oprichting rechtspersoon

Aan de oprichting van een rechtspersoon kunnen verschillende motieven ten grondslag liggen.

Redenen voor de oprichting van een rechtspersoon kunnen onder meer zijn de beperking van de aansprakelijkheid, de wijze van financiering, de fiscale aspecten, de organisatiorische mogelijkheden van de rechtspersoon en de continuïteit van de met de rechtspersoon verbonden onderneming.

1.1 Beperking aansprakelijkheid

Het klassieke motief om een rechtspersoon op te richten, is de beperking van aansprakelijkheid. De betrokkenen bij de rechtspersoon, leden, aandeelhouders en statutaire toezichthouders, zijn in beginsel niet aansprakelijk voor schulden van de rechtspersoon. Ook een bestuurder kan niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de verbintenissen die hij namens de BV is aangegaan, behoudens uitzonderingen op het gebied van onbehoorlijk bestuur of onrechtmatig handelen. In het geval van een eenmanszaak of een personenvennootschap is een deelnemer wel persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen die ontstaan ten gevolge van zijn handelen of het handelen van een mede-vennoot.

1.2 Financiering

Een tweede reden ziet op de financiering. Door het uitgeven van aandelen of andere effecten kan een rechtspersoon in haar eigen financiële behoeften voorzien. De eenmanszaak of personenvennootschap is voor de financiering afhankelijk van de eigenaar of vennoten, zelfs als een externe financiering wordt aangetrokken.

1.3 Fiscale aspecten

De effectieve belastingdruk bij een rechtspersoon ontstaat door de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.