LOADING  
Fiscaal
Civiel

Opheffing gemeenschap bij beschikking (art. 1:109 - 1:113 BW)

Opheffing gemeenschap bij beschikking

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Gemeenschap van goederen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2022
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

De regeling van art. 1:109-113 BW biedt een echtgenoot/geregistreerd partner de mogelijkheid om de gemeenschap van goederen te laten opheffen door de rechter. Door het verzoek tot opheffing eindigt boedelmenging (art. 1:99 lid 1 sub d BW). Na het verzoek tot opheffing verkregen goederen vallen in het eigen vermogen van de respectieve echtgenoten/geregistreerde partners. Nadien aangegane verbintenissen zijn privé-verbintenissen.

Opheffing van de gemeenschap biedt uitkomst in het geval een van de echtgenoten/geregistreerde partners schulden maakt (uitgezonderd art. 1:85 BW-schulden) en niet wil meewerken aan wijziging van het huwelijksgoederenregime. Opheffing heeft geen effect in het geval van art. 1:85 BW-schulden: beide echtgenoten zijn en blijven in dat geval immers voor het geheel aansprakelijk voor de ten behoeve van de gewone gang van de huishouding aangegane verbintenissen (zie ook de toelichting Aansprakelijkheid voor kosten van de huishouding).

2 Opheffing van de gemeenschap

Een echtgenoot kan opheffing verzoeken indien de andere echtgenoot:

  • op lichtvaardige wijze schulden maakt;
  • de goederen van de gemeenschap verspilt;
  • handelingen verricht, die kennelijk indruisen tegen het bestuur van de echtgenoot over gemeenschapsgoederen (art. 1:97 BW);
  • weigert de nodige inlichtingen te geven omtrent de stand van de goederen van de gemeenschap en van de daarop verhaalbare schulden en het over die goederen gevoerde bestuur.

3 Formaliteiten opheffing gemeenschap

De Rechtbank ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.