LOADING  
Fiscaal
Civiel

Opheffing gemeenschap bij beschikking (art. 1:109 - 1:113 BW)

Opheffing gemeenschap bij beschikking

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Gemeenschap van goederen Mail a friend
Bijgewerkt tot 11 oktober 2021
De redactie

1 Inleiding

De regeling van art. 1:109-113 BW biedt een echtgenoot/geregistreerd partner de mogelijkheid om de gemeenschap van goederen te laten opheffen door de rechter. Door het verzoek tot opheffing eindigt boedelmenging (art. 1:99 lid 1 sub d BW). Na het verzoek tot opheffing verkregen goederen vallen in het eigen vermogen van de respectieve echtgenoten/geregistreerde partners. Nadien aangegane verbintenissen zijn privé-verbintenissen.

Opheffing van de gemeenschap biedt uitkomst in het geval één der echtgenoten/geregistreerde partners schulden maakt (uitgezonderd art. 1:85 BW-schulden) en niet wil meewerken aan wijziging van het huwelijksgoederenregime. Opheffing heeft geen effect in het geval van art. 1:85 BW-schulden: beide echtgenoten zijn en blijven in dat geval immers voor het geheel aansprakelijk voor de ten behoeve van de gewone gang van de huishouding aangegane verbintenissen (zie aantekening art. 1:85 BW).

2 Opheffing van de gemeenschap

Een echtgenoot kan opheffing verzoeken indien de andere echtgenoot:

  • op lichtvaardige wijze schulden maakt;
  • de goederen van de gemeenschap verspilt;
  • handelingen verricht, die kennelijk indruisen tegen het bestuur van de echtgenoot over gemeenschapsgoederen (art. 1:97 BW);
  • weigert de nodige inlichtingen te geven omtrent de stand van de goederen van de gemeenschap en van de daarop verhaalbare schulden en het over die goederen gevoerde bestuur.

3 Formaliteiten opheffing gemeenschap

De rechtbank spreekt de opheffing van de gemeenschap ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.