LOADING  
Fiscaal
Civiel

Onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW)

Onvoorziene omstandigheden

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Echtscheiding Mail a friend
Bijgewerkt tot 21 april 2020

1 Onvoorziene omstandigheden

Een partij kan de rechter op grond van art. 6:258 BW verzoeken tot wijziging van de gevolgen van de overeenkomst of tot (gedeeltelijke) ontbinding. Een geslaagd beroep hierop vereist onvoorziene omstandigheden. Van onvoorziene omstandigheden is volgens de parlementaire geschiedenis sprake indien partijen het intreden van die omstandigheden niet in de overeenkomst hebben verdisconteerd (Parl. Gesch. BW Boek 6, p. 968). Hieronder vallen ook meer individuele omstandigheden, zoals een waardeverlies van wederzijdse prestaties, of de situatie waarin nakoming uiterst bezwaarlijk is geworden. In deze gevallen schuilt dan ook de meerwaarde van art. 6:268 BW ten opzichte van overmacht (art. 6:75 BW); een dergelijke onbalans tussen de prestaties zou een beroep op overmacht niet rechtvaardigen, maar een beroep op onvoorziene omstandigheden mogelijk wel. Hierbij moet worden opgemerkt dat overmacht wordt ingezet om bescherming te bieden tegen een schadevergoedingsverplichting, en onvoorziene omstandigheden om de overeenkomst te wijzigen. 

Een kwalificatie als onvoorziene omstandigheid is niet voldoende om rechtsgevolgen in het leven te roepen. De omstandigheden moeten van dien aard zijn dat de wederpartij ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst - naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid - niet mag verwachten. Daarnaast toetst de rechter of de omstandigheden krachtens de overeenkomst of de verkeersopvattingen voor rekening behoren te blijven van de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.