LOADING  
Fiscaal
Civiel

Ontbinding van het huwelijk (art. 1:149 BW)

Ontbinding van het huwelijk

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Echtscheiding Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 april 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

Het huwelijk kan op verschillende manieren eindigen. De meest voorkomende manieren zijn beëindiging door overlijden van een van de echtgenoten en echtscheiding. De beëindiging van het huwelijk kan slechts plaatsvinden op de wijzen die limitatief zijn opgesomd in art. 1:149 BW. Naast de bovengenoemde twee manieren kan het huwelijk ook eindigen door vermissing van een van de echtgenoten en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed (art. 1:19f BW).

2 Overlijden

Voor beëindiging van het huwelijk door de dood, zal het bewijs van overlijden kunnen worden geleverd via een overlijdensakte. Om tot een overlijdensakte te komen, zal eerst aangifte van het overlijden moeten worden gedaan door de persoon die de wetenschap draagt. In de praktijk zal echter vaak de begrafenisondernemer hiervoor zorgdragen, deze mag binnen vijf dagen na overlijden middels mondelinge of schriftelijke machtiging aangifte doen. De aangifte moet worden ingediend binnen de door de Wet op de lijkbezorging aangegeven termijn, de termijn loopt tussen zesendertig uur en vijf dagen na het overlijden. Wordt het doen van aangifte nagelaten, dan zal de akte worden opgemaakt door of vanwege de burgemeester van de gemeente waar de akte moet worden opgemaakt. De overlijdensakte dient te worden opgemaakt door een ambtenaar ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.