LOADING  
Fiscaal
Civiel

Ontbinding en vereffening (art. 2:19 - 2:24 BW)

Ontbinding en vereffening

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Staken onderneming / Liquidatie Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 september 2022
mr. dr. T.F.H. Reijnen

1 Ontbinding en vereffening

Rechtspersonen kunnen op verschillende gronden worden ontbonden. Een limitatieve opsomming hiervan is opgenomen in art. 2:19 lid 1 BW. Een rechtspersoon wordt ontbonden:
a. door een besluit van de algemene vergadering of, indien de rechtspersoon een stichting is, door een besluit van het bestuur tenzij in de statuten anders is voorzien;
b. bij het intreden van een gebeurtenis die volgens de statuten de ontbinding tot gevolg heeft, en die niet een besluit of een op ontbinding gerichte handeling is;
c. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij door insolventie;
d. door het geheel ontbreken van leden, indien de rechtspersoon een vereniging, een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij is;
e. door een beschikking van de Kamer van Koophandel als bedoeld in artikel 2:19a BW;
f. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt.

Als de rechtspersoon is ontbonden, bestaat hij voort zolang dit nodig is voor zijn vereffening. De vereffening geschiedt in de regel door het bestuur van de ontbonden rechtspersoon. Dit is slechts anders indien de statuten van de rechtspersoon een vereffenaar aanwijzen of indien de rechter een vereffenaar benoemt (art. 2:23 lid 1 BW). Een vereffenaar heeft met betrekking tot zijn taak dezelfde ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.