LOADING  
Fiscaal
Civiel

Nietigheid wegens handelingsonbevoegdheid (art. 3:43 BW)

Nietigheid wegens handelingsonbevoegdheid

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 november 2020
De redactie

1 Algemeen

Art. 3:43 BW verklaart rechtshandelingen nietig die, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van personen, strekken tot verkrijging door

  • rechters;
  • leden van het openbaar ministerie;
  • gerechtsauditeurs;
  • griffiers;
  • advocaten;
  • deurwaarders; en
  • notarissen

van goederen waarover een geding aanhangig is voor het gerecht, onder welks rechtsgebied zij hun bediening uitoefenen.
Onder b en c worden rechtshandelingen met en door ambtenaren of andere personen met openbaar gezag bekleed in bepaalde gevallen eveneens nietig verklaard. De verkrijger is daarnaast gehouden een schadevergoeding te betalen (slot lid 1).

Art. 3:43 BW is een bepaling in het algemeen belang en dient ieder vermoeden van belangenverstrengeling te voorkomen. Dit verklaart de zware sanctie van nietigheid.
De vervreemder en de verkrijger zijn handelingsonbevoegd. Handelingsonbevoegdheid betekent dat bepaalde personen met betrekking tot bepaalde rechtshandelingen onbevoegd zijn. Deze personen zijn daarmee geenszins handelingsonbekwaam.

2 Vereisten

Om onder de werking van art. 3:43 lid 1 BW te vallen, moet sprake zijn van een rechtshandeling die strekt tot verkrijging. Dit omvat in ieder geval de titel die leidt tot een overdracht. Onder 'verkrijging' valt ook de vestiging van een beperkt recht.
Verkrijging geschiedt rechtstreeks of door tussenkomst van personen. Bij dit laatste moet vooral worden gedacht aan middellijke vertegenwoordiging. Dit laatste is alleen mogelijk voor roerende zaken (art. 3:110 BW), voor registergoederen en vorderingen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.