LOADING  
Fiscaal
Civiel

Nietigheid en vernietigbaarheid van de verdeling (art. 3:195 - 3:196 BW)

Nietigheid en vernietigbaarheid van de verdeling

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Gemeenschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2020
De redactie

Nietigheid en vernietigbaarheid van de verdeling

In art. 3:195 BW bedreigt de wet met nietigheid de verdeling waaraan niet alle deelgenoten en alle andere personen wier medewerking was vereist (zie hiervoor ook art. 3:178 lid 1 en art. 3:180 lid 1 BW), hebben deelgenomen. Wanneer de verdeling is geschied bij notariële akte, is de sanctie niet nietigheid maar vernietigbaarheid. De vernietiging kan slechts worden ingeroepen door de overgeslagen deelgenoot. Zijn rechtsvordering verjaart één jaar nadat de verdeling te zijner kennis is gekomen. Dit kan dus vele jaren na de verdeling zijn.
Wanneer niet een deelgenoot maar een of meer gemeenschappelijke goederen bij de verdeling zijn overgeslagen, raakt dat niet de geldigheid van de verdeling. De overgeslagen goederen kunnen alsnog worden verdeeld (art. 3:179 lid 2 BW).

In de situatie dat iemand aan een verdeling heeft deelgenomen zonder dat hij deelgenoot was of voor een groter aandeel dan hem toekwam, blijft de verdeling volgens het bepaalde in art. 3:195 lid 2 BW in stand. Hetgeen deze persoon heeft ontvangen, moet aan de deelgenoten worden teruggegeven.
Een verdeling kan worden vernietigd op de gronden waarop een rechtshandeling in het algemeen kan worden vernietigd. Te denken valt aan bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden (art. 3:44 BW), maar ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.