LOADING  
Fiscaal
Civiel

Nakoming van verbintenissen (art. 6:30 - 6:48)

Nakoming van verbintenissen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 april 2020

1 Nakoming door een ander

In het algemeen kan een prestatie door een ander worden verricht dan de schuldenaar, art. 6:30 BW. Zo mag een bank de aflossing van een hypothecaire schuld door bijvoorbeeld de ouders van de schuldenaar niet weigeren. Op het beginsel dat een schuld ook door een derde kan worden voldaan, bestaat een belangrijke uitzondering: als de inhoud of strekking van de verplichting zich hiertegen verzet, art. 6:30 lid 1 BW. Zo zal het niet verbazen dat het een portretschilder niet vrijstaat de hem verstrekte opdracht door een derde te laten uitvoeren. Uit de titel opdracht (art. 7:400 e.v. BW) kunnen nog meer van dit soort uitzonderingen voortvloeien.

2 Betaling aan een onbevoegde schuldeiser

Voor de praktijk is art. 6:34 BW belangrijk. Deze bepaling zorgt ervoor dat een schuldenaar die onwetend is van de onbevoegdheid van de schuldeiser een betaling te ontvangen, niettemin bevrijdend aan de onbevoegde schuldeiser kan voldoen. Zou deze regel niet gelden, dan zou het pinnen van geld nagenoeg onmogelijk zijn. 

Voorbeeld
Na het overlijden van V pint zoon Z een bedrag van de bankrekening van V. Z doet dat met zijn eigen pas als gevolmachtigde. Nadat dochter D hiervan verneemt, spreekt zij de bank aan wegens het uitkeren van gelden ten laste van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.