LOADING  
Fiscaal
Civiel

Modernisering personenvennootschappen

Modernisering personenvennootschappen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2021
De redactie

Modernisering Personenvennootschappen

Op 26 september 2016 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie het rapport Modernisering Personenvennootschappen in ontvangst genomen. Het rapport is van de hand van de Werkgroep Personenvennootschappen, onder voorzitterschap van prof. Van Olffen.

De minister heeft toegezegd het rapport te betrekken bij de nota Vernieuwing ondernemingsrecht die nog dit najaar naar de Tweede Kamer gaat.

Uit het rapport blijkt dat de werkgroep ervoor heeft gekozen om verkrijging en verlies van rechtspersoonlijkheid van een personenvennootschap te verbinden aan een eenvoudige, formele en openbare handeling. De rechtspersoon ontstaat met ingang van de dag volgend op de dag dat de vennootschap in het handelsregister is ingeschreven. De vennootschap die niet is ingeschreven heeft niet het voordeel van rechtspersoonlijkheid. 
Voor de totstandkoming van de rechtspersoon is een notariële akte niet vereist.

Na het afblazen in 2011 van het toenmalige wetsvoorstel is de wetgevingsdraad weer opgepakt. Op 21 februari 2019 is het wetsvoorstel modernisering personenvennootschap ter consultatie aangeboden.

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn:

  • Het voorstel kent slechts twee rechtsvormen, de vennootschap en de commanditaire vennootschap. Beide rechtsvormen kunnen voor zowel beroeps- als bedrijfsactiviteiten worden gebruikt.
  • De vennootschap blijft een overeenkomst. Voor het aangaan van een vennootschap is geen akte vereist.
  • Rechtspersoonlijkheid voor alle vennootschappen; de rechtspersoonlijkheid ontstaat als gevolg van het sluiten ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.