LOADING  
Fiscaal
Civiel

Makingen onder tijdsbepaling en onder voorwaarde (art. 4:136 - 4:140 BW)

Makingen onder tijdsbepaling en onder voorwaarde

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Testament, Tweetrapsmaking, Zaaksvervanging Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2022
mr. M.N. Bende

1 Inleiding

Een rechtshandeling kan onder een tijdsbepaling of onder een voorwaarde worden verricht, tenzij uit de wet of uit de aard van de rechtshandeling anders voortvloeit (art. 3:38 lid 1 BW). Dit geldt ook voor makingen (erfstellingen en legaten). Makingen onder tijdsbepaling zijn erfstellingen of legaten die afhankelijk zijn van een toekomstige gebeurtenis die zeker zal plaatsvinden, terwijl makingen onder voorwaarde erfstellingen of legaten zijn die afhankelijk zijn van een toekomstige onzekere gebeurtenis (art. 6:21 BW). Makingen onder voorwaarde worden ook aangeduid met: ‘voorwaardelijke makingen’.

2 Making onder tijdsbepaling; conversie in vruchtgebruik

2.1 Erfstelling onder tijdsbepaling

Bevat een uiterste wil een erfstelling onder tijdsbepaling, dan wijst de erflater in feite een ‘tijdelijk erfgenaam’ aan. Het erfgenaamschap van de ‘uiteindelijk erfgenaam’ is afhankelijk van een toekomstige gebeurtenis die zeker zal plaatsvinden. Het Nederlandse recht kent echter geen tijdelijke eigendom. Daarom kan beter worden gezegd dat bij een tijdelijke erfstelling de wet naast een uiteindelijk erfgenaam (die direct erfgenaam is, maar aan welk erfgenaamschap een tijdsbepaling is verbonden) een tijdelijke vruchtgebruiker aanwijst. Omdat tijdelijk eigendom niet mogelijk is, wordt een erfstelling onder tijdsbepaling door de wet omgezet in een vruchtgebruik, waarop de regels van titel 3.8 BW van toepassing zijn. Hoewel dit vruchtgebruik uit de wet voortvloeit, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.