LOADING  
Fiscaal
Civiel

Levering onroerende zaken bij overdracht (art. 3:89 BW)

Levering onroerende zaken bij overdracht

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Beslag Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 november 2022
De redactie

1 Inleiding

Art. 3:84 BW bepaalt dat eigendomsoverdracht van een goed plaatsvindt door een levering door een beschikkingsbevoegde op grond van een geldige titel. Verschillende soorten goederen kennen verschillende leveringsformaliteiten. In art. 3:89 BW wordt de levering van onroerende zaken geregeld. De levering van een onroerende zaak, zo bepaalt art. 3:89 lid 1 BW, vereist een notariële akte en inschrijving van de akte in de openbare registers. Op grond van art. 3:89 lid 4 BW zijn deze vereisten ook van toepassing op de levering van andere registergoederen.

2 Notariële akte

Voor de levering is een tussen partijen opgemaakte notariële akte vereist. Beide partijen moeten dus meewerken aan de totstandkoming van de akte. De akte moet zijn opgemaakt ten overstaan van een notaris. De in de wet bedoelde notariële akte ziet op een akte opgemaakt door een Nederlandse notaris (art. 3:31 BW). Dit zou anders kunnen zijn indien een verdragsbepaling dit bepaalt. Art. 2 Wna geeft antwoord op de vraag wie notaris is. Wanneer de akte niet door een notaris is opgemaakt, zal de bewaarder van de registers de akte moeten weigeren, zie art. 3:20 BW.
In de notariële leveringsakte dient een aantal elementen te zijn opgenomen. Ingeval deze elementen ontbreken, is sprake van een ongeldige overdracht. Ten eerste moet de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.