LOADING  
Fiscaal
Civiel

Legaten (art. 4:117 - 4:129 BW)

Legaten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Testament, Boek 4 BW - Erfrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 augustus 2021
mr. R.J.W.J. Meyer

1 Definitie legaat

Een legaat is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan een of meer personen een vorderingsrecht toekent (art. 4:117 lid 1 BW). Erfstellingen en legaten kunnen beide worden aangeduid met de term 'makingen'. Art. 4:56 BW bepaalt dat iemand moet bestaan op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap om aan een making een recht te kunnen ontlenen. Om aan een legaat een recht te kunnen ontlenen, moet men bestaan op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap.

2 Kenmerken van een legaat

Legataris heeft een vorderingsrecht
Het essentiële verschil tussen een last en een legaat is dat een legataris blijkens art. 4:117 lid 1 BW een vorderingsrecht heeft, terwijl dit niet geldt voor een lastbevoordeelde. Om te bepalen of er sprake is van een last of een legaat is bepalend of de erflater in een uiterste wil een vorderingsrecht heeft toegekend. Als de uiterste wil op dit punt onduidelijk is, dan moet deze worden uitgelegd op basis van art. 4:46 BW.

Legaat
in beginsel ten laste van de erfgenamen

Een legaat komt ten laste van de gezamenlijke erfgenamen, tenzij het door de erflater aan een of meer bepaalde erfgenamen of legatarissen is opgelegd (art. 4:117 lid 2 BW). Als de prestatie deelbaar is, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.