LOADING  
Fiscaal
Civiel

Lastgeving in het algemeen (art. 7:414 BW)

Lastgeving in het algemeen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Opdracht Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 augustus 2022
mr. M.N. Bende

1 Algemeen

De regeling van lastgeving staat in afdeling 2 van Boek 7 BW. In art. 7:414 BW is de definitie van de overeenkomst van lastgeving opgenomen. Lastgeving is een bijzondere vorm van een overeenkomst van opdracht. De bepalingen van afdeling 1 van boek 7 BW zijn dan ook van overeenkomstige toepassing op lastgeving.
Bij lastgeving verbindt een partij (de lasthebber) zich jegens een andere partij (de lastgever) om voor rekening van de lastgever een of meer rechtshandelingen te verrichten (art. 7:414 lid 1 BW). Kenmerkend voor de lastgeving is daarom de dienst waarbij een of meer rechtshandelingen voor de lastgever worden verricht. De lastgeving ziet dus niet op feitelijke werkzaamheden. Doorgaans beperkt de lastgeving zich tot een of meer nauwkeurig omschreven rechtshandelingen, dit is echter niet vereist.

2 Handelen in eigen naam of handelen in naam van lastgever

De lastgeving bevat een verplichting tot dienstverlening en creëert een verbintenis. Bij deze verplichting kan worden afgesproken dat de lasthebber handelt in eigen naam, dit is middellijke vertegenwoordiging, of dat hij handelt in naam van de lastgever. Deze laatste vorm is directe of onmiddellijke vertegenwoordiging en mag alleen als er een volmacht op grond van art. 3:62 BW is. Bij directe of onmiddellijke vertegenwoordiging wordt in ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.