LOADING  
Fiscaal
Civiel

Koop van een woning (art. 7:2 BW)

Koop van een woning

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Koop en levering onroerende zaken Mail a friend
Bijgewerkt tot 8 december 2022
De redactie

1 Wettelijke vereisten bij de koop van een woning (art. 7:2 lid 1 BW)

Voor de koop van een woning gelden enkele bijzondere wettelijke bepalingen. Zo staat in art. 7:2 BW kort samengevat dat de koop van (a) een tot bewoning bestemde onroerende zaak (b) door een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (c) schriftelijk moet worden aangegaan. Bovendien heeft deze koper een bedenktijd van drie dagen.
Daarnaast moeten verkopers een energielabel beschikbaar stellen.
Voor de koop van andere zaken geldt geen vormvereiste en evenmin een bedenktijd.

1.1 Een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan

Bij de beoordeling of een onroerende zaak bestemd is tot bewoning, is volgens de nadere Memorie van Antwoord bij het wetsvoorstel Koop onroerende zaken de feitelijke bestemming van de gekochte onroerende zaak ten tijde van de koop van belang. In de parlementaire toelichting (TK 1995-96, 23095, nr 5) is enige aandacht besteed aan deze problematiek. Daarin is onder meer aan de orde geweest de koop van een woon/winkelpand dat als één object wordt aangeboden. Volgens de minister is dat geen tot bewoning bestemde onroerende zaak. Hetzelfde geldt voor een pand dat voor 70% als praktijkruimte in gebruik is. In beide gevallen overweegt de minister dat niet relevant is wat de koper met ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.