LOADING  
Fiscaal
Civiel

Kapitaal NV (art. 2:67 BW)

Kapitaal NV

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Naamloze vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 20 juli 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Kapitaal

Wat betreft het kapitaal van de NV zijn vijf kapitaalbegrippen te onderscheiden:

  • maatschappelijk kapitaal;
  • geplaatst kapitaal;
  • gestort kapitaal;
  • opgevraagd kapitaal; en
  • minimum kapitaal.

2 Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal geeft niet alleen de bovengrens aan van het maximaal uit te geven bedrag aan aandelen, maar tevens de benedengrens van het kapitaal dat ten minste moet worden geplaatst (art. 2:67 lid 4 BW). Daarom is het van belang dat het nominaal bedrag van de aandelen in de statuten wordt vastgelegd. De uitgifte van aandelen is nietig indien de bovengrens van het maatschappelijk kapitaal wordt overschreden (Hof Amsterdam 20 mei 1986, ECLI:NL:GHAMS:1986:AC9364, brondocument niet beschikbaar). In het geval het aandelenkapitaal bestaat uit verschillende soorten aandelen, dan worden de bedragen van het geplaatst en het gestort kapitaal uitgesplitst per soort en de aan de soorten aandelen verbonden rechten en plichten opgenomen in de statuten.

3 Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal is het bedrag dat aangeeft tot welke hoogte aandelen zijn uitgegeven of geplaatst. Dat bedrag mag - op straffe van nietigheid - nooit het maatschappelijk kapitaal overschrijden. Wel dient van het maatschappelijk kapitaal ten minste een vijfde gedeelte te zijn geplaatst (art. 2:67 lid 4 BW). In tegenstelling tot het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, wordt het bedrag van het geplaatst ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.