LOADING  
Fiscaal
Civiel

Jaarrekening en bestuursverslag stichtingen (art. 2:300 en 2:300a BW)

Jaarrekening en bestuursverslag stichtingen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Stichting Mail a friend
Bijgewerkt tot 28 februari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Jaarrekening en bestuursverslag

Onder bepaalde voorwaarden is het bestuur van de stichting gehouden tot het opmaken en vaststellen van de jaarrekening (art. 2:300 BW). Deze voorwaarden zijn terug te vinden in art. 2:360 lid 3 BW. Wordt hieraan voldaan, dan maakt het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op en legt deze ter inzage aan de leden van het orgaan dat bevoegd is tot vaststelling van de jaarrekening. De termijn kan bij bijzondere omstandigheden met hooguit vier maanden worden verlengd. In het geval de statuten de bevoegdheid tot vaststelling niet hebben toebedeeld aan een orgaan, is het toezichthoudend orgaan bevoegd. Ontbreekt een toezichthoudend orgaan, dan komt de bevoegdheid tot vaststelling toe aan het bestuur als restcategorie.
De jaarrekening wordt in ieder geval ondertekend door het bestuur. Is daarnaast sprake van een toezichthoudend orgaan, dan ondertekenen ook de leden daarvan de jaarrekening. Ontbreekt de handtekening van een lid van het toezichthoudend- of bestuursorgaan, dan wordt dit vermeld in de jaarrekening met opgave van reden. Ondertekening geschiedt binnen één maand nadat de termijn tot het opmaken en terinzagelegging van de jaarrekening is verstreken.
Een stichting die een onderneming drijft (maar welke onderneming niet voldoet aan art. 2:360 lid 3 BW), ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.