LOADING  
Fiscaal
Civiel

In stand houden van vermogen (art. 2:94c - 2:100 BW)

In stand houden van vermogen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Naamloze vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 juli 2019
mr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

Het vermogen van de NV wordt beschermd door de kapitaalbeschermingsregels uit Boek 2 BW. Deze regels beogen te voorkomen dat het eigen vermogen onder het wettelijk minimumkapitaal zakt als gevolg van onverplichte uitkeringen of andere handelingen die ten laste van het eigen vermogen zijn gedaan. De voorschriften hebben betrekking op de Nachgründung (quasi-inbreng), de inkoop van eigen aandelen, het verbod van financiële steun, de grenzen aan kapitaalvermindering en de grenzen aan dividenduitkering.

2 Nachgründung

De regeling van de Nachtgründung of quasi-inbreng is gericht op een goede naleving van de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op inbreng in natura en beoogt misbruik te voorkomen (art. 2:94c BW). Een voorbeeld van quasi-inbreng is de voldoening aan de stortingsplicht door de oprichter en een latere verkoop en levering van een goed, welk goed toebehoort aan de oprichter, aan de vennootschap tegen een te hoge prijs. Om te kunnen spreken van een quasi-inbreng, moet aan de voorwaarden van art. 2:94c lid 1 BW worden voldaan. De rechtshandeling, die uiteindelijk tot de Nachgründung heeft geleid, kan door de vennootschap worden vernietigd. Vernietiging vindt echter niet plaats in het geval de algemene vergadering van aandeelhouders haar goedkeuring heeft verleend voor de rechtshandeling. Aan de goedkeuring ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.