LOADING  
Fiscaal
Civiel

Huwelijk (art. 1:30 BW)

Huwelijk

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Huwelijk Mail a friend
Bijgewerkt tot 6 februari 2020
De redactie

1 Definitie huwelijk

Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht (art. 1:30 lid 1 BW). De wet beschouwt het huwelijk alleen in zijn burgerlijke betrekkingen (art. 1:30 lid 2 BW). In Boek 1 BW zijn vanaf art. 1:30 BW de algemene bepalingen omtrent het huwelijk opgenomen.
Het BW bevat geen omschrijving van het begrip huwelijk. Aangenomen wordt dat sprake is van een huwelijk in de zin van het BW indien twee natuurlijke personen ten overstaan van een ambtenaar van de burgerlijke stand verklaren elkaar tot echtgenoot aan te nemen. 

1.1 Geldigheid huwelijk

Een geldig huwelijk vereist dat de twee personen ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaren dat zij elkaar aannemen tot echtgenoten en dat zij getrouw alle plichten zullen vervullen, die door de wet aan de huwelijkse staat worden verbonden. Wanneer huwelijken ten overstaan van een geestelijke of een notaris wordt gesloten, is sprake van een non-existent huwelijk. In dit verband geldt ook dat de wet alleen het burgerlijk huwelijk erkent op grond van art. 1:30 BW. Dit betekent dat bijvoorbeeld een kerkelijk huwelijk pas mag worden aangegaan nadat een burgerlijk huwelijk is gesloten (art. 1:68 BW). Dit volgt ook uit de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.