LOADING  
Fiscaal
Civiel

Huishoudkosten (art. 1:84 BW)

Huishoudkosten

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Levensverzekering Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 november 2022
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

Art. 1:84 BW regelt de draag- en fourneerplicht met betrekking tot de huishoudkosten. De bepaling regelt ten laste van wie van de echtgenoten/geregistreerde partners de kosten van de huishouding moeten komen en wie deze moet voorschieten.
Het leefmilieu is bepalend voor de invulling van het begrip huishoudkosten. Bij huwelijkse voorwaarden of een onderhands geschrift kunnen echtgenoten/geregistreerde partners de huishoudkosten zelf definiëren, art. 1:84 lid 3 en 1:115 BW.
Art. 1:84 BW is zowel van toepassing op een gemeenschappelijke huishouding, als in het geval de echtgenoten in onderling overleg ieder een eigen huishouding voeren. Uitgaven die niet tot de huishoudkosten behoren, dienen door de betreffende echtgenoot/geregistreerde partner zelf geheel te worden gedragen.

Omdat art. 1:84 lid 1 BW in titel 1.6 BW staat, is deze bepaling van toepassing op alle gehuwden, ongeacht hun huwelijksvermogensregime. Pas bij ontbinding van het huwelijk heeft art. 1:84 BW geen werking meer.
Zo oordeelde ook Rechtbank Rotterdam (11 april 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3418) in het geval waarbij een man in aanloop naar de echtscheiding de gemeenschappelijke woning heeft verlaten. Uit de huwelijkse voorwaarden van partijen valt niet af te leiden dat met het verlaten van de echtelijke woning de gemeenschappelijke huishouding eindigt. Bovendien is de man ook na zijn vertrek feitelijk uitvoering ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.