LOADING  
Fiscaal
Civiel

Herroeping van uiterste wilsbeschikkingen (art. 4:111 - 4:114 BW)

Herroeping van uiterste wilsbeschikkingen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Testament Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 april 2021
mr. K.M.F.J. Houben

1 Inleiding

Art. 4:42 lid 2 BW bepaalt dat een testateur een uiterste wilsbeschikking eenzijdig kan herroepen.
Voor de herroeping van een uiterste wilsbeschikking gelden dezelfde vormvoorschriften als voor het maken van die uiterste wilsbeschikking (art. 4:111 BW). Een wijziging van de omstandigheden waaronder iemand een uiterste wilsbeschikking heeft gemaakt, brengt op zichzelf geen herroeping van die beschikking teweeg.

2 Algemene herroeping

Bijna iedere uiterste wil zal beginnen met de herroeping van voordien gemaakte uiterste wilsbeschikkingen. Een dergelijke algemene herroeping houdt, naar men mag aannemen, geen herroeping in van wensen betreffende de lijkbezorging (art. 19 lid 2 Wet op de lijkbezorging) of van donorbeschikkingen (art. 9 lid 5 Wet op de orgaandonatie).

3 Stilzwijgende herroeping

Maakt een testateur een uiterste wil waarin hij vroegere uiterste wilsbeschikkingen niet uitdrukkelijk herroept, dan vervallen die beschikkingen die door de latere beschikkingen onuitvoerbaar zijn geworden of zijn vervangen.

4 Herroeping gedeponeerde onderhandse uiterste wil

Een testateur kan een bij een notaris in bewaring gegeven onderhandse uiterste wil terugvorderen, als hij van die teruggave doet blijken in een ten overstaan van die notaris verleden akte. Door de teruggave is de uiterste wil herroepen (art. 4:113 BW).

5 Herroeping niet gedeponeerde onderhandse uiterste wil

De herroeping van een bij onderhandse, niet in bewaring gegeven gemaakte uiterste ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.