LOADING  
Fiscaal
Civiel

Herroeping van een besluit tot ontbinding BV en inschrijving daarvan bij de KvK (art. 2:19 BW)

Herroeping van een besluit tot ontbinding BV en inschrijving daarvan bij de KvK

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Herroeping van een besluit tot ontbinding BV en inschrijving daarvan bij de KvK

De algemene vergadering is, behoudens bijzondere omstandigheden, bevoegd besluiten te herroepen; dit volgt uit het Janssen Pers-arrest (HR 10 maart 1995, nr 15577, ECLI:NL:HR:ZC1657, brondocument niet beschikbaar). Voor een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot intrekking van een eerder besluit, gelden geen andere vereisten dan voor besluiten van de algemene vergadering in het algemeen. Bij de meeste besluiten van de algemene vergadering zijn de belangen van derden niet in het geding.
Hoewel bij een ontbindingsbesluit de belangen van derden betrokken zijn, kan ook een ontbindingsbesluit worden herroepen, zelfs als dit al is gepubliceerd in het Handelsregister (Hof Den Haag 30 januari 2007, nr R 06/447, ECLI:NL:GHSGR:2007:AZ7737, PDMC-arrest). In dit arrest heeft Hof Den Haag bepaald dat de intrekking/herroeping' van een ontbindingsbesluit door een nieuw besluit, van het orgaan dat het ontbindingsbesluit eerder heeft genomen, in beginsel mogelijk is, maar (ter bescherming van het belang van derden) wel eerst moet worden voorgelegd aan de rechter.
Als de Kamer van Koophandel niet weigert het herroepingsbesluit in te schrijven, is daarmee de ontbinding van de vennootschap niet meer aan de orde. Dit wil uiteraard niet zeggen, dat derden die hiervan schade ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.