LOADING  
Fiscaal
Civiel

Herbelegging te verrekenen vermogen (art. 1:136 BW)

Herbelegging te verrekenen vermogen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Huwelijkse voorwaarden, Verrekenbedingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 20 maart 2017
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

Vaak zijn de te verrekenen inkomsten of het te verrekenen vermogen niet meer in de oorspronkelijke vorm aanwezig, maar is het (deels) besteed aan de aanschaf van goederen of voor de aflossing van schulden. Art. 1:136 lid 1 BW bepaalt wat in deze gevallen moet worden verrekend.

Indien een verrekenplicht is blijven bestaan en niet is afgerekend, strekt deze zich uit over het saldo, ontstaan door belegging en herbelegging van hetgeen niet is verrekend, alsmede over de vruchten daarvan, zie art. 1:141 lid 1 BW.

Art. 1:136 BW is, in enigszins afwijkende vorm, een codificatie van het arrest Slot/Ceelen (Hoge Raad 2 maart 2001, NJ 2001, 583, brondocument niet beschikbaar).

2 Verrekenbaar vermogen aangewend voor aanschaf van een goed

Indien verrekenbaar vermogen is gebruikt om een goed te verwerven, wordt het aandeel dat overeenkomt met het bij de verkrijging uit het te verrekenen vermogen aangewende gedeelte van de tegenprestatie gedeeld door de totale tegenprestatie, art. 1:136 lid 1, eerste volzin, BW. Dit wordt de evenredigheidsleer genoemd.

3 Rekenvoorbeelden art. 1:136 lid 1, eerste volzin, BW

Navolgende rekenvoorbeelden betreffen gevallen dat tijdens huwelijk een verrekenplicht bestaat en het tijdens het huwelijk verkregen verrekenba(a)r(e) inkomsten of vermogen niet daadwerkelijk is verrekend. Echtgenoten zijn gehuwd buiten ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.