LOADING  
Fiscaal
Civiel

Haviltex

Haviltex

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Uitleg van notariële akten en overeenkomsten Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2020
De redactie

1 Inleiding 

Rechtssubjecten (natuurlijke en rechtspersonen) onderhandelen voortdurend met elkaar om overeenkomsten te sluiten. Als uitgangspunt geldt bij de onderhandelingen de partijautonomie; partijen kunnen in beginsel alles overeenkomen wat zij willen. De wet geeft als enige uitzondering hierop dat de inhoud van een overeenkomst niet in strijd mag zijn met de openbare orde en de goede zeden (art. 3:40 BW). Veelal zullen de partijen zich inspannen om alle belangrijke kwesties voor de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk vast te leggen. Deze belangrijke kwesties zijn echter niet altijd even duidelijk en kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Hierdoor kunnen tussen partijen uitlegproblemen ontstaan. Soms is het zelfs zo dat de overeenkomst helemaal niets regelt over belangrijke kwesties die later voor de uitvoering van de overeenkomst van belang blijken te zijn. Doordat tegenwoordig veel met modelcontracten met standaardbepalingen wordt gewerkt, blijven bedingen tussen partijen vaak onbesproken. Onderwerpen die in de onderhandelingsfase onbesproken zijn gelaten, worden leemten genoemd. De vraag is hoe men dient om te gaan met uitlegproblemen en leemten in de schriftelijke overeenkomst.   

2 Inhoud van de Haviltex-norm

Als oplossing voor uitlegproblemen en leemten in schriftelijke contracten, heeft de Hoge Raad in het Ermes/Haviltex-arrest (13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158) de zogenoemde Haviltex-norm ontwikkeld. De Haviltex-norm schrijft voor dat contracten normatief moeten worden uitgelegd. Dit houdt in dat overeenkomsten niet alleen zuiver taalkundig moeten ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.