LOADING  
Fiscaal
Civiel

Handlichting minderjarige (art. 1:235 - 237 BW)

Handlichting minderjarige

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 2 maart 2020
De redactie

1 Algemeen

Bij handlichting kent de Kantonrechter aan een minderjarige op zijn verzoek bepaalde bevoegdheden van een meerderjarige toe (art. 1:235 BW).
Ook als sprake is van handlichting, blijft de betrokkene minderjarig.

Het gaat bij handlichting om de volgende bevoegdheden die de Kantonrechter aan de minderjarige kan toekennen:

  • het ontvangen van inkomsten en de beschikking daarover;
  • het sluiten van verhuringen en verpachtingen; en
  • het in een vennootschap deelnemen en het uitoefenen van een beroep of bedrijf.

Handlichting met betrekking tot het zelfstandig afwikkelen van een nalatenschap is niet mogelijk, omdat handlichting slechts voor een beperkt aantal rechtshandelingen is toegestaan, zie de bovenstaande opsomming, art. 1:235 lid 3 BW. 

2 Bekendmaking/publicatie

Een beschikking waarbij handlichting is verleend of ingetrokken, moet bekend worden gemaakt in de Staatscourant en in twee in de beschikking aan te wijzen dagbladen (art. 1:237 BW). In sommige gevallen wijkt de Kantonrechter daarvan af. Zo kan de Kantonrechter beslissen dat publicatie via internet (www.rechtspraak.nl) in de plaats komt van een publicatie in de Staatscourant en dat slechts in één dagblad de verleende handlichting bekend moet worden gemaakt, aldus Rb Noord-Nederland 18 januari 2017, nr KL 5572223 VZ VERZ 16-47, ECLI:NL:RBNNE:2017:166.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.