LOADING  
Fiscaal
Civiel

Geen strijd tussen belangen lastgever en lasthebber (art. 7:416 BW)

Geen strijd tussen belangen lastgever en lasthebber

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Opdracht Mail a friend
Bijgewerkt tot 27 september 2021
De redactie

1 Algemeen

Art. 7:416 BW regelt de zogenoemde 'Selbsteintritt' bij lastgeving. Van Selbsteintritt is sprake als de lasthebber zelf ook optreedt als wederpartij/derde van de lastgever. Wil Selbsteintrit mogelijk zijn, is het van belang dat de inhoud van de rechtshandeling zo nauwkeurig mogelijk vaststaat dat strijd met de belangen van de lastgever niet mogelijk is. Alleen dan is de Selbsteintritt toelaatbaar. Het is in die zin hetzelfde als het voor volmacht geldende art. 3:68 BW. De lasthebber behoudt zijn recht op loon, indien de Selbsteintritt toelaatbaar is (art. 7:416 lid 4 BW). Indien art. 7:416 lid 1 en 2 BW overtreden worden en de Selbsteintritt niet toelaatbaar is, is de verichtte rechtshandeling vernietigbaar.

De bepaling is van regelend recht en partijen kunnen anders overeenkomen. Enige uitzondering hierop is de in art. 7:416 lid 3 BW neergelegde regel indien de lastgever consument is. In dat geval is de rechtshandeling vernietigbaar, indien de lasthebber als wederpartij optreedt en daarvoor geen schriftelijke toestemming heeft gevraagd aan de lastgever.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.