LOADING  
Fiscaal
Civiel

Gedragscode Hypothecaire Financieringen (art. 3:260 BW)

Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Woonboten, Hypotheek Mail a friend
Bijgewerkt tot 24 december 2020
De redactie

1 Algemeen

Het staat een financiële instelling niet vrij onbeperkt hypothecair krediet te verstrekken voor de aankoop of herfinanciering van een woning. De mogelijkheden van banken en verzekeraars wordt ingeperkt door de Tijdelijke regeling hypothecair krediet.
Twee begrippen zijn van belang bij het bepalen van het maximale te lenen bedrag:

  1. Leencapaciteit
  2. de Loan-to-Value (LTV)-ratio

1.1 Leencapaciteit

Op grond van art. 3 Tijdelijke regeling hypothecair krediet, mag het krediet niet hoger zijn dan bij het toetsinkomen van de consument past. De hoogte van het toetsinkomen moet worden vastgesteld aan de hand van de bijlage behorende bij de Tijdelijke regeling hypothecair krediet. Indien een hypothecair krediet is bedoeld voor tweeverdieners, telt het toetsinkomen van de minstverdienende partner per 1 januari 2021 mee voor 90% (Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2021, Stcrt. 2020, nr 55946); in 2020 was dit 80%. Voor alleenstaanden met een inkomen tussen € 21.500 en € 31.000 geldt een iets ruimere leencapaciteit (art. 3 lid 8 Tijdelijke regeling hypothecair krediet).

Onder omstandigheden kan een financiële instelling afwijken van het bovenstaande. Een belangrijke afwijking vormt de mogelijkheid tot het verstrekken van aflossingsvrije leningen bij aflossing van een hypothecair krediet en het in plaats daarvan afsluiten van een nieuw hypothecair krediet met hetzelfde onderpand, voor zover de consument in de woning blijft wonen en ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.